روشن شدن چراغ چک موتور هنگام رانندگی برای راننده مانند یک کابوس است. برای بیشتر راننده ها روشن شدن این چراغ علامتی است برای رفتن به تعمیرگاه مکانیکی. چراغ چک یکی از گیج کننده ترین علامت های هشدار دهنده در موتور خودرو است، چون فقط یک چراغ است که روشن میشود و هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه چه مشکلی وجود دارد به راننده نمیدهد و مانند گریه یک نوازد است که توضیحی ندارد. اما قبل از اینکه برای یک تعمیر پرهزینه به سمت تعمیرگاه مکانیکی بروید میتوانید چندکار را انجام دهید. پنج دلیل عمده برای روشن شدن چراغ چک موتور وجود که خودتان میتوانید برای رفع عیب آنها اقدام کنید.

اول: سنسور اکسیژن را تعویض کنید. سنسور اکسیژن قطعه ای است که اکسیژن موجود در دود خروجی را بررسی میکند و داده های آن را جهت پردازش برای ایسیو (ecu) ارسال میکند. یک سنسور معیوب به این معنی است که داده های صحیح را برای ایسیو فراهم نمیکند و باعث افزایش مصرف سوخت و همچنین افزایش آلودگی خودرو میشود. به مرور زمان روغن و دوده روی این سنسور را میپوشاند و عملکرد آن را مختل میکند که لازم است تعویض گردد.

دوم: دریچه باک بنزین خراب یا شل است. فکر نمیکنید که دریچه باک تا این حد مهم باشد اما واقعیت این است که در صورت معیوب بودن دریچه، بخارهای بنزین از باک خودرو خارج میشود و میتواند باعث اختلال کل سیستم سوخت رسانی شود. در صورتیکه هنگام روشن شدن چراغ چک موتور شما ظاهرا مشکلی ندارد سریعا کنار بزنید و دریچه باک بنزین را چک کنید.
سوم: مبدل کاتالیزوری را تعویض کنید. وظیفه این قطعه تبدیل کربن مونواکسید و گازهای مضر به گازهای بی خطر است. خراب این مبدل باعث افزایش مصرف بنزین میشود و یا با فشار دادن پدال گاز سرعت خودرو تغییری نمیکند.

چهارم: سنسور جریان هوا را تعویض کنید. این سنسور به ایسیو (ecu) داده های لازم را میدهد تا براساس مقدار هوای ورودی میزان سوخت را تنظیم کند. خرابی این سنسور میتواند باعث افزایش آلودگی و مصرف سوخت و همچنین متوقف شدن خودرو شود.

پنجم: شمعها و وایرها را تعویض کنید. در صورت خرابی شمعها سوخت به خوبی در محفظه احتراق موتور سوخته نمیشود. وقتیکه این اتفاق میفتد هنگام شتابگیری خودرو در موتور کمی احساس تکان و ضربه میکنید.

دلایل زیادی برای روشن شدن چراغ چک موتور وجود دارند که اشکال در قطعات ایسیو یا دیگر سنسورهای موتور از جمله آنها میباشد، اما پنج دلیل ذکر شده در بالا از همه معمول تر میباشند.