سلام و خسته نباشید
چراغ چک موتور 315 نیو بعد از 120 هزار کیلومتر روشن شده و علت آن با دستگاه میگه سنیور ضربه درست عمل نمیکند ایا این سنیور خراب است یا از چیز دیگری میباشد و همچنین بعد از روشن شدن...