با تشکر از مدیر محترم سایت من تازه عضو شدم مطالبی که نمیتونستم جای دیگه پیدا کنم تو سایت شما هستش