نکته تعمیراتی

در هنگام مواجه شدن با ایراداتی از قبیل چشمک زدن چراغ ایموبلایزر یا ثابت روشن ماندن آن در حالت سوئیچ باز در خودروهایی مانند: پژو ۴۰۵، پارس، سمند و ... قبل از اقدام به انجام هرگونه تعمیرات بر روی خودرو، وضعیت پارامترهای ایموبلایزر را از قبیل فعال نبودن مد آنتی اسکن یا ارتباط صحیح بین ecu موتور، icu و سوئیچ، توسط دستگاه عیب یاب بطور دقیق مورد بررسی قرار دهید.