نکته تعمیراتی

در تعدادی از خودروهای دنا ایراد سیستم قفل مرکزی مشاهده شده است، به این صورت که با بستن درب ها با ریموت، درب ها مجدد باز می شوند یا در حال حرکت قفل ها خود به خود بسته و باز می شوند.
نوع عیب مربوط به قفل مکانیکی یا پمپ درب های جلو بوده که در بیشتر موارد ایراد از درب جلو سمت راننده بوده است.