تعویض بست های شیلنگ ورودی و خروجی اینتر کولر و شیلنگ ورودی دریچه گاز هایما 1800
اطلاعیه فنی