در این ویدئو میتوانید نحوه استفاده از گیربکس AMT که در خودروی MG3 بکار گرفته شده جهت آشنایی و استفاده بهتر ، بیاموزید .
این نوع گیربکس ها بدلیل کاهش سوخت و قلق استفاده ، در صورت یادگیری ، رانندگی لذت بخشی را به شما ارایه میدهد.
تفاوت گیربکس CVT و AMT چیست؟ تیپ ترونیک چیست؟