اطلاعیه فنی نشتی گاز های خروجی از بین منیفولد خروجی و پرخوران سورن و دنا با موتور EF7-TC توربو شارژ