اگر رینگ بازکن برای جازدن رینگهای پیستون در اختیار ندارید با دو تکه سیم برق براحتی این کارو انجام بدید!