اطلاعیه فنی نصب صحیح کانکتورهای ناک سنسور و شیر برقی کنیستر- سمند ef7