در خودرو سمند دوگانه سوز مالتی پلکس با سیستم sms mux دو عدد سنسور دمای هوای بیرون، زیر آیینه های جانبی نصب شده است. سنسور زیر آیینه سمت راست مربوط به عملکرد خودرو بر روی سوخت گاز بوده و سنسور زیر آیینه سمت چپ مربوط به عملکرد سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک می باشد.

در صورت خرابی یا قطع هر یک از این سنسورها عملکرد خودرو برروی سوخت گاز و یا سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک دچار اختلال می شود.