سلام دوستان یک مگان مراجعه کرده که استارت نمیخوره ؟
وارد دستگاه عیب یاب هم نمیشه . لطفا عیب های احتمالی را بیان کنید