ایراد در میکرو سویچ پدال کلاچ سمند

درصورت خرابی یاتنظیم نبودن میکروسوئیچ پدال کلاچ در سمند موتور ملی یا خودروی دنا ،چراغ چک در پشت آمپر روشن شده و دستگاه عیب یاب خطای آن را نشان می دهد و خودرو مابین تعویض دنده ها گاز اضافه می خورد لازم بذکراست شل بودن رگلاژ سیستم کلاچ و پایین قرارگرفتن پدال کلاچ از حد استاندارد خود نیز باعث بروز این ایراد می شود.زیرا میکرو سوئیچ کاملا فشرده نمی شود.