این پیغام خطا در صفحه آمپر خودروی مگان به چه دلیل ظاهر می شود؟!

پیغام خطا در صفحه آمپر خودروی مگان-photo_2018-04-28_14-54-13-jpg
این پیغام خطا در خودروی مگان به معنی خطای الکتریکی است، به این معنی که هر گونه مشکلی در قطعات الکتریکی یا اتصالات الکتریکی رخ دهد، این پیغام ظاهر می گردد، شایع ترین دلیل این پیام خرابی فشنگی ترمز یا شل و سولفاته شدن سوکت ها و فیوزهای داخل محفظه ی موتور و یا اتاق سرنشین است.