باسلام فایل دامپ ایربگ با شماره ik00365880----------a2c85595302کروزp6lکانتیننتال و ik00171980----------a2c33205900 رانا کروز کانتیننتال را نیازمندم باتشکر.