موارد زیر در آپدیت جدید دستگاه TNM اضافه شده است .

EcukitSetup1022آپدیت جدید دستگاه tnm ورژن 10.22 ایسیو کیت-040497-jpg


برای دریافت این نسخه کلیک کنید


خرید پروگرامر و دیاگ TNM