نرم افزار آیکو دیاگ ورژن 9.58

اضافه شدن ایسیوهای SSAT برای موتور TU5 برای خودروهای 405 و پارس
اضافه شدن ایسیو زیمنس بر روی خودروی 207 با موتور TU5دانلود ورژن 9.58