سلام
برا رد کردن یه سیم محل عبور سیم از کاپوت به داخل اتاق 405 مدل 93 رو می خواستم یه قسمت توی سینی بالا هست ولی خب کیپه و دورش یه لاستیک گرفته که در نمیاد