اضافه شدن پارامتر کیلومتر به نود SBCM سازه پویش خودروی 206 موتور TU3
اضافه شدن دانلود جدید به نود SBCM سازه پویش خودروی 206 موتور TU3
اضافه شدن دانلود جدید CEC خودروی 405 و پارس
اضافه شدن ایسیو غرب استیل TU5خودروی 405 و پارس


نرم افزار آیکو دیاگ ورژن 9.59-02121-jpg

دانلود نسخه 9.59 نرم افزار آیکو