سلام.
آژیر دزدگیر سمند ای اف قطع شده.قابل تعمیر هست یا حتما باید عوض بشه.دزدگیر از همون شرکتی هاست.
تشکر