تامین پول قطعه سازان گامی برای تحقق رونق تولید/کوتاه شدن دست دلالان با واقعی سازی قیمت خودرو


اخبار خودرو دوشنبه 1398/4/17-10061658_181-jpg
باشگاه خبرنگاران جوان :محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور اظهار کرد: ثبات در بازار زمانی رخ می دهد که قطعه سازان پول خود را دریافت کنند به عنوان مثال شرکت سایپا بیش از ۲ هزار دستگاه خودرو تولید می کند اگر همین تعداد تولید صحت داشته باشد می تواند بازار خودرو را اغنا کند و دیگر شاهد حباب قیمتی نباشیم.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی ادامه داد: قیمت واقعی خودرو، قیمتی است که کارخانه اعلام می کندو قیمتی که در بازار اعلام می شود غیر واقعی است.

نجفی منش اظهار کرد: چندین بار درباره قیمت های فعلی خودرو در بازار هشدار داده بودمکه خوشبختانه با وجود هشدارها و پیش بینی ها مشخص شد که قیمت های واقع در بازار واقعی نیست.

این مقام مسئول تصریح کرد: بازار خودرو زمانی می تواند در جهت تحقق شعار رونق تولیدگام بردارد که منابع مالی قطعه سازان به موقع و به جا تامین شود. در واقع قطعه ساز هزینه زحمت خود را به موقع دریافت کند.

نجفی منش بیان کرد: هرگاه در بازار قیمت ها واقعی و بر اساس استاندارد های اقتصادی تعیین شود می توان انتظار کوتاه شدن دست دلالان و سودجویان را برای سو استفاده از قیمت ها در بازار داشت.

وی گفت: امروز اقتصاد ایران، جبهه اصلی جنگ اقتصادی به شمار می رود و هزینه ای که برای به ثمر رساندن یک اقتصادی صرف می شود بسیار سنگین تر از یک جنگ نظامی خواهد بود.

نجفی منش بیان کرد: از آنجایی که بحث بازار خودرو بخش های مختلفی از جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد ، افراد زیادی نیز در این خصوص دخالت و ورود پیدا می کنند.