نرم افزار آیکو دیاگ ورژن 9.66

اضافه شدن دیاگ اکوماکس تجمیع شده کروز به خودروهای 206 - پارس و 405 و اضافه شدن abs bwi
اضافه شدن دیاگ جلو آمپر خودروی 405نرم افزار آیکو دیاگ ورژن 9.66-9-66-ikco-jpg
دانلود ورژن 9.66 آیکو دیاگ