سلام یه سوال
گیریس یا وازلین کدومشون تو روغن واسکازین حل میشه ؟