با سلام
فایل دو ایریگی پارس نیاز دارم

مدل yg20240111
a2c84068200
contioniental


با تشکر