با سلام: لطفا نقشه نیسان زامیاد دوگانه با ایسیو شهاب را آپ کنید...ممنونم