چند نکته در مورد فیلتر سوخت خودروهای انژکتوری:

این فیلتر ذرات اضافی بنزین را میگیرد و عنصر محافظتی برای انژکتور و رگلاتور به حساب میاد.
هر 10000کیلومتر ویا زودتر تعویض انجام شود.
در موقع نصب باید جهت نصب بر روی شلنگ ها رعایت شود.
از تمیز کردن و یا شستن و باد گرفتن فیلتر خودداری کنید چون این کار باعث گرفتگی بیشتر فیلتر و فشار آمدن بیش از حد به پمپ بنزین میشود.
در صورت گرفتگی و کثیف شدن از قدرت وشتاب خودرو کم میشود و ممکن است در سربالایی ها ریپ بزند و در هنگام شتابگیری دچار مکث شود....