باسلام خدمت استادان گرامی
آیابرای سرویس شمع.انژکتور.وزدن دیاگ کارخواصی بایدانجام داد؟کیااسپرتچ2010
اگرلطف کنیدممنون میشم باتشکر